-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

รหัสโรงเรียน : 510294

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 12 ลำพูน-ป่าซาง ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 51000

โทรศัพท์ : 053535303

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

-- advertisement --