-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 500538

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 166 จามเทวี ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง 52190

โทรศัพท์ : 054269284

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

-- advertisement --