-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 500540

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 363 – เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 52190

โทรศัพท์ : 0-5433-9002

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

-- advertisement --