-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

รหัสโรงเรียน : 500532

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 93 เถิน-ทุ่งเสลี่ยม เวียงมอก เถิน ลำปาง 52160

โทรศัพท์ : 054241506

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

-- advertisement --