-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 510301

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 450 พหลโยธิน ลี้ ลี้ ลำพูน 51110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

-- advertisement --