-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 500526

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 134 – ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 52210

โทรศัพท์ : 0-5428-6123

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

-- advertisement --