-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

รหัสโรงเรียน : 500529

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 371 – แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 52120

โทรศัพท์ : 054271397

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

-- advertisement --