-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 510302

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 32 พหลโยธิน แม่ตืน ลี้ ลำพูน 51110

โทรศัพท์ : 053-509398

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่ตืนวิทยา

-- advertisement --