-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 510297

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 291 – ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 51140

โทรศัพท์ : 053976296

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

-- advertisement --