-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่พริกวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่พริกวิทยา

รหัสโรงเรียน : 500533

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 37 – พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 52180

โทรศัพท์ : 054-299270

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่พริกวิทยา

-- advertisement --