โลโก้โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

รหัสโรงเรียน : 500522

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1937 – แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 52220

โทรศัพท์ : 054266031

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่เมาะวิทยา