-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 320305

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 459 – ขุนควร ปง พะเยา 56140

โทรศัพท์ : 054-890561

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขุนควรวิทยาคม

-- advertisement --