-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120731

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 169 เทิง -เชียงของ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 57340

โทรศัพท์ : 053193145

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

-- advertisement --