-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 320302

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 106 – ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 56120

โทรศัพท์ : 054-494368

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

-- advertisement --