-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 320300

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 280 พะเยา-เชียงคำ ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา 56120

โทรศัพท์ : 054491486

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

-- advertisement --