-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120699

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 182 ร่องขุ่น-สันมะนะ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053673687

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

-- advertisement --