-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120704

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 189 – ผางาม เวียงชัย เชียงราย 57210

โทรศัพท์ : 053736511

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

-- advertisement --