-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120714

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 98 – ดอยงาม พาน เชียงราย 57120

โทรศัพท์ : 053-185626

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอยงามวิทยาคม

-- advertisement --