-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 120736

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 97 ดอยหลวง – เชียงแสน โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 57110

โทรศัพท์ : 053790087

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

-- advertisement --