-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 320301

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 189 – บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 56120

โทรศัพท์ : 054457229

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

-- advertisement --