-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120706

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 292 – บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 57140

โทรศัพท์ : 053-783245

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม

-- advertisement --