โลโก้โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120720

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 186 – บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 57150

โทรศัพท์ : 053182423

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม