-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 320303

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 335 ปง -เชียงม่วน นาปรัง ปง พะเยา 56140

โทรศัพท์ : 054497229

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

-- advertisement --