-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120715

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 78 – ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190

โทรศัพท์ : 053-654501

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

-- advertisement --