-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 320291

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 97 ประตูชัย เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054431275

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

-- advertisement --