-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภูซางวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภูซางวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 320307

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 318 – สบบง ภูซาง พะเยา 56110

โทรศัพท์ : 054445582

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภูซางวิทยาคม

-- advertisement --