-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120722

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 – โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 57130

โทรศัพท์ : 088-2585400

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

-- advertisement --