-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 120707

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 139 ชมภู – ทุ่งงิ้ว ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 57140

โทรศัพท์ : 053191705

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

-- advertisement --