-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120697

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 204 เชียงราย-เทิง ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053678723

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม

-- advertisement --