-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120705

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 350 เทิง-เชียงของ เวียง เชียงของ เชียงราย 57140

โทรศัพท์ : 053791434

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชียงของวิทยาคม

-- advertisement --