-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 320297

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 4 พิศาล หย่วน เชียงคำ พะเยา 56110

โทรศัพท์ : 054451982

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

-- advertisement --