-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 320299

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 251 หมู่ 1 – บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160

โทรศัพท์ : 054495121

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

-- advertisement --