-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120726

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 212 – เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

โทรศัพท์ : 053781376

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

-- advertisement --