-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120735

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 41 – ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 57210

โทรศัพท์ : 053953275

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

-- advertisement --