โลโก้โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120729

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 84 – ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 57290

โทรศัพท์ : 053190651

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม