-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120734

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 376 เชียงราย-เชียงใหม่ ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 57250

โทรศัพท์ : 053666619

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

-- advertisement --