-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120723

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 399 แม่สรวย-ฝาง แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 57180

โทรศัพท์ : 053786078

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

-- advertisement --