-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

รหัสโรงเรียน : 120721

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 97 พหลโยธิณ แม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130

โทรศัพท์ : 053731007

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

-- advertisement --