โลโก้โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 320306

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 14 พหลโยธิน ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 56130

โทรศัพท์ : 054-499023

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม