-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 120728

เขตการศึกษา : สพม.เขต 36

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 190 สันต้นมื่น-แม่ต๋ำน้อย ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 57290

โทรศัพท์ : 053672370

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

-- advertisement --