-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

รหัสโรงเรียน : 390304

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 ทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054645656

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

-- advertisement --