-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 250437

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 135 – ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 55140

โทรศัพท์ : 054799115

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

-- advertisement --