-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาน้อย

รหัสโรงเรียน : 250432

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 201 เจ้าฟ้า นาน้อย นาน้อย น่าน 55150

โทรศัพท์ : 054789093

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาน้อย

-- advertisement --