-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 250449

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 84 เจ้าฟ้า บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน 55180

โทรศัพท์ : 054787058

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

-- advertisement --