โลโก้โรงเรียนน่านนคร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนน่านนคร

รหัสโรงเรียน : 250454

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 102 – นาปัง ภูเพียง น่าน 55000

โทรศัพท์ : 054793034

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนน่านนคร