-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 250428

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 186 – สวก เมืองน่าน น่าน 55000

โทรศัพท์ : 054681102

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร

-- advertisement --