-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหลวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหลวง

รหัสโรงเรียน : 250431

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 90 น่าน-พะเยา ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน 55190

โทรศัพท์ : 054761048

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหลวง

-- advertisement --