-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 250444

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ฝั่งหมิ่น-นาก้า ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 55110

โทรศัพท์ : 054ึ731878

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนยาบหัวนาวิทยา

-- advertisement --