-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลองวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลองวิทยา

รหัสโรงเรียน : 390310

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 167 – ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 54150

โทรศัพท์ : 054581439

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลองวิทยา

-- advertisement --