-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 390313

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 505 ยันตรกิจโกศล เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110

โทรศัพท์ : 054613377

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

-- advertisement --